2016-11-29

Oj, vilken internationell uppmärksamhet

I nära 40 år har jag funderat över den teori som borde finnas bakom marknadsföringen. Under den tiden har det blivit fem böcker, där jag steg för steg har utvecklat mina tankar. I somras tog jag ett rejält grepp och satte ihop ett ”paper” att lägga ut på nätet med länk från vår hemsida (Meta Management).
Nu kan Google Analytics visa besök på hemsidan – och min teori – från ett antal länder runt om i världen. Ett tiotal! Storbritannien, Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike, Saudiarabien, Kanada, USA och inte minst Ryssland. Sverige, förstås, och några ströbesök här och var.
Det skulle vara kul att få veta vad man tänker här och var.

2016-04-28

Skapar företag värde?

För 150 år sedan hävdade Karl Marx att värde skapades genom arbete. Men nej. Det är uppfattningen hos brukare eller ägare som bestämmer värdet. ”Bruksvärde” verkar lätt att förstå, men är omöjligt att bestämma generellt. Eftersom det både beror på behovet och på användarens ekonomi, så är det ju upp till var och en. ”Bytesvärde” är något helt annat. Hur mycket pengar är du beredd att byta mot en burk lingonsylt eller en Volvo? Värdet av varan (eller tjänsten) bestäms varje gång en transaktion genomförs och bevisas av försäljningsstatistiken. Är försäljningen mindre än väntat, så är priset för högt i förhållande till köparnas värdering. Och den skapas i stor utsträckning av leverantörskedjan. Svaret på frågan? Nej, företag skapar inte värde, men en av deras viktigaste uppgifter är att bygga upp köparnas värdering. Det gäller alla företag och alla som arbetar där. Vill du veta mer om hur det går till?   

2016-04-26

Personliga varumärken i fritt fall


Miljöpartiets språkrör har gett oss en närmast unik uppvisning i hur man bryter ner personliga varumärken. Åsa Romson öppnade sin ministerkarriär med ett bottenläge. Båtfärg och båtbränsle. Andra har fått gå för mindre. Nu har språkrören fått islamistfrågan om halsen. När Kaplan sparkas ur regeringen (”ber att få bli entledigad”) bedyrar de sitt förtroende för honom. Men när deras förtroendesiffror sjunker som en sten, hade han plötsligt fel värderingar. Att Miljöpartiet förlorar på ombytlighet och lögner är uppenbart. Men hur lång tid kommer det att ta för språkrörens personliga varumärken att repa sig? A och O för ett starkt personligt varumärke är att ha pålitliga värderingar och stå för dem. Läs mer!

2016-03-10

Genomskåda de fyra vanliga missuppfattningarna om marknadsföring


Traditionell marknadsföring har inte någon sammanhängande teori. I stället ett antal fristående teser och koncept. Fyra exempel är talande. Har du tänkt på att marknadsföring bara kan gälla märkesprodukter (varor och/eller tjänster)? Och att 4P-modellen är en helt ologisk beskrivning av leverantörens erbjudande? Maslows behovstrappa har egentligen aldrig dugt som modell för köparbeteende. Och till sist, om någon skulle tro det, så finns det ingen pris-/efterfrågekurva för märkesprodukter. Följ länken så får du svaren!

2016-02-20

Lena Linn: Värdet av ett hållbart personligt varumärke

Under våren genomförs Guldprogrammet arrangerat av Rotaract Stockholm Djurgården och Rotary Strand. Temat i år är "Hållbart Ledarskap" och deltagarna får chansen att möta olika generationer och olika ledare med olika erfarenheter. Först ut i den 16 februari var Meg Tiveus som talade om "Ledare och Kvinna", och sist ut den 24 maj är jag som kommer att tala om "Värdet av ett hållbart personligt varumärke". Ska bli spännande. Läs mer om Lena!

2016-02-16

Personligt varumärke ska vara professionellt

Ett starkt personligt varumärke är en stabil, hållbar grund för den professionella karriären. Även om det ska vara äkta och upplevas äkta, så skapar professionell vägledning kvalitet och trovärdighet. Både för nyckelpersoner i företag och solospelare.
Lena Linn har resursen. Stor erfarenhet av styrelser och företagsledande. Många år av mentorskap och varumärkesbyggande åt människor i karriären. Även ledare i Friskis & Svettis. Henne skulle du tala med.

2016-02-15

Allt fler behöver professionellt personligt varumärke


Att ha ett starkt personligt varumärke är att ha ett bra namn om sig. Inte bara i media och skvallerpress. Vilka får positiva förtecken i professionella sammanhang? Varumärket är karriärvillkor för artister, sportstjärnor och nyhetsankare. Ger nödvändigt anseende åt nyckelmedarbetare i företag. Men mest aktuellt är hur det ger allt fler egenföretagare jobb och trygghet.
Hur bygger man upp det?
Lena Linn har bakgrunden. Stor erfarenhet av styrelser och företagsledande. Många år av mentorskap åt människor i karriären. Men inte bara skrivbord, även ledare i Friskis & Svettis. Skulle du tala med.