2015-11-28

Vad är det för fel på marknadsföringen?

Vad är det för fel på marknadsföringen?

Marknadsföring består av en samling aktiviteter och tekniker för att kommunicera och distribuera produkter (varor och/eller tjänster). I marknadsföringskonceptet ingår allt från insamling av marknadsdata och påverkan av utbudets utformning till reklam liksom slutligen försäljning.
Kan marknadsföringen omfattas av någon allmän teori med möjlighet till ett mer vetenskapligt synsätt? Finns där någon förbisedd logik eller dolda principer att grunda denna på?

Grunden för en teori

En analys måste, logiskt sett, utgå från transaktionen, i mötet mellan säljarens pris och köparens värdering. Detta liknar en ekvation där erbjudandets prissatta egenskaper balanseras mot köparens värdering av dessa.
Villkoren för transaktionens dynamik i förhållandet mellan pris och värde ger principerna för marknadsföringen med självklar logik.
De här fem principerna förbises i konventionella definitioner och strukturer för marknadsföring.

1. Bara märkesprodukter

I marknadsföring är kommunikationen central för att kunna differentiera aktiviteternas objekt. Därför måste kommunikationens objekt, produkten, ha ett namn – ett varumärke.

2. Värdeskapandet

Marknadsföringen kommunicerar genom produkten ”själv”, i reklam och PR, genom utformning av försäljningsställen, etc. Allt detta syftar till att till att förstärka köparnas upplevelse av värde och därmed deras efterfrågan.

3. Positiv priselasticitet möjlig

En märkesprodukt kan sälja mer tack vare ett högre pris (positiv priselasticitet) som i sig kan öka värdet (value of price). Detta är i allmänhet omöjligt för märkeslösa nyttigheter.

4. Inte försäljning

Värdeskapandet i marknadsföring bygger på den kollektiva värderingen i en population, medan försäljning sker enskilt. Detta skiljer försäljning från marknadsföring på ett avgörande sätt.

5. Publik, inte marknad

Märkesproduktens fulla värde är begränsat till den publik som känner till varumärket/produkten. Med publiken som modell kan dynamiken i förhållandet mellan pris och värde analyseras.


Alltså behöver marknadsföringen en ny teori. Läs mer!