2011-10-29

PERSONLIGT VARUMÄRKE - by LENA LINN

Att bygga sitt personliga varumärke är en viktig del av karriärplanen för många andra än artister, politiker och idrottare. Det handlar både om personligt uppträdande, rykte och mediekapital. Och personliga varumärken går långt utanför det privata, de är även värdefulla tillgångar för organisationer som vill kräver tilltalande, representativa medarbetare i kvalificerade sammanhang. De måste bygga på inre, äkta värden som framkallas och utvecklas i relation till omvärlden. Här talar vi inte om någon quick fix, utan en process under kompetent handledning. Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna mentorer som hjälpt över hundratalet framgångsrika adepter inom näringslivet med personliga varumärken. Läs mer: http://www.metamanagement.se/2_persvarumarke.html

THE TRANSACTION - THE ETERNAL EQUATION

The obvious center of all commercial activity is the selling / purchasing transaction. The transaction becomes reality only when both parties consider themselves gaining from it. When the buyer values his eventual benefits of the seller's offer at least equal to the asking price - then the deal is on. And when the seller adds a benefit aimed at the buyer, only then he may raise the price. This makes an equation relevant as the principle for the transaction. On one side the priced offer and on the other its meaning as valued by the buyer. Never forget, that every time you purchase something, you do it because you find it being worth the price asked, right there and then. And, consequently, everything you don’t buy is not worth it - there and then. This is a cornerstone of the MetaManagement Concept since 30 years.