2014-11-10

Lena Linn: mentorskap för näringslivets framtid


För några dagar sedan kunde man i SvD Näringsliv läsa en artikel med rubriken "Få satsar på framtidschefer". Artikeln handlade om den glömda generationen – generation Y – dagens 20 till 30-åringar, och det faktum att många företag fortfarande blundar för det som gör den här gruppen speciell. Mer än var tredje arbetsplats bryr sig inte om att motivera dessa unga vuxna att bli chefer, trots att pensionsavgångarna blir allt fler och kommer allt närmare.
Vad gör då den här gruppen så speciell och vad är viktigt för den?
Jo, bland annat att den traditionella karriärstegen – att klättra tills man når toppen – inte är självklar längre. Man ser hellre till sin egen personliga utveckling än till lön och ekonomiska förmåner. En känsla av frihet och att göra skillnad väger tyngre.
Vem har då, mot bakgrund av ovanstående,  råd och tid att inte satsa på mentorskap?