2010-06-21

Evolutionary Marketing


Evolutionary Marketing is based on evolutionary psychology in the spirit of Darwin. This is what I have been developing for some 25 years, based on a humanistic perspective. Realising that my concept, already from its beginning, would have been classified as Evolutionary Marketing, I include this designation. Significant for evolutionary marketing is the valuing of commercial offers based on evolutionary psychology; extremely important in the economy of branded products and, consequently, of brands.
The basics of Evolutionary Marketing can be downloaded from my General Theory of Marketing.

2010-06-12

Metaprodukt etablerat begrepp


Termen metaprodukt publicerades för första gången 1985. En metaprodukt är allt det ditt sinne uttyder av och associerar till någon produkt du ser. Den är vad dina kunskaper och erfarenheter berättar, och handlar därför också om tycke och smak. Kan du tänka dig att köpa produkten, så handlar metaprodukten även om dina önskningar och fantasier om hur den skulle vara att äga, bruka och visa dig tillsammans med. En del, bara en del, av metaprodukten utgörs av dina associationer till varumärket.
"Metaprodukt" introducerade jag i boken "Metaprodukten och marknaden" som fick stor uppmärksamhet. Sedan dess har begreppet blivit accepterat och använt i vida kretsar för att beteckna vad som skiljer en produkt från en annan, differentierar, bortsett från rent fysiska skillnader.
Det var före den stora varumärkeshypen. Under de här åren har min idé publicerats i böcker och artiklar på åtta språk och jag har presenterat den i föreläsningar och seminarier i 15 länder. Bland annat föreläsningar på universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Umeå och St Petersburg samt Markedshøyskolen i Oslo och Purdue University i Indiana USA. Från Manila i öst till Kansas City i väst, Umeå i norr till Sao Paulo i syd.
Min General Theory of Marketing ger dig den fullständiga bilden av vad alla dessa års utveckling har lett till.

2010-03-28

Jobbcoach: Lena Linn


Vill du ha en coach i Arbetsförmedlingens jobbcoach-program?
Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna coacher/mentorer och har väglett långt över hundratalet adepter under mer än tio år; jobbcoach åt Arbetsförmedlingen sedan starten. Gedigen bakgrund som certifierad IHM-Mentor och har genomgått både UGL 1 och UGL 2. Bred yrkesbakgrund: reseledare, lärare, marknadschef och företagsledare. Hon leder sedan många år eget konsultföretag, där personlig utveckling, personligt varumärke, varumärkesstrategier och kommunikation är specialiteter. Hon har varit president i sin Rotaryklubb och är uttagen till regeringens projekt Styrelsekraft. Lena har aktiva nätverk bland annat inom restaurang- och hotellnäringen och resebranschen samt i utbildning och marknadsföring. Sunniva Fallan Röd som Lena varit mentor för skriver: ”Mentorskapet med Lena Linn har betytt väldigt mycket för min karriär. Med Lenas hjälp fick jag perspektiv på mitt ledarskap så jag kunde utveckla mig till en bättre chef. Vi talade även mycket kring kvinnors roll i näringslivet samt om affärsutveckling och politik på arbetsmarknaden. Lenas breda kunskap och långvariga erfarenhet var en källa till information och inspiration för mig.” Sunniva är nu verksam som hotelldirektör och utsedd till ”Årets framtidschef” på Kompetensgalan 2012.
Meta Management AB bygger på trettio års erfarenhet av utveckling av varumärken för både varor, tjänster och inte minst personliga varumärken. Lena Linn erbjuder som coach/mentor en modern syn på personlig utveckling; lång erfarenhet kombinerad med djupa kunskaper. Detta är framgångsfaktorer för din personliga utveckling.
Du kan begära Lena Linn från Meta Management som coach genom din arbetsförmedlare.

2010-03-20

Lena Linn, kontakt


Lena Linn är varumärkesstrateg, marknadsförings- och kommunikationsspecialist. Hon arbetar som rådgivare, talare, utbildare, mentor och coach. Meritlistan är lång: reseledare, VD för reseföretag, flera styrelseuppdrag, konsult.
Vill du komma i kontakt?
lena.linn@metamanagement.se, 070-620 86 48.
Välkommen!

2010-02-27

The history of the Meta Management concept.


It is now more than 30 years since I started my search for a more comprehensive explanation of how intangible values are established - or created. And 27 years since my first book on the subject, The Metaproduct, was published, being the first substantial step in the development of the Meta Management concept. With the integration, a couple of years later, of the concept of (what I later realised it was called) evolutionary psychology, my theory evolved in a most practical way, forming a theoretically consistent basis for marketing and branding - Evolutionary Marketing. This also meaning a strong bearing on product development and industrial design. To study it in detail, download my General Theory of Marketing. This unique theory is created from scratch and developed during more than two decades, avoiding some of the less well-founded concepts established in the rather conservative marketing discipline. Could this lateral thinking serve as an inspiration?