2016-04-28

Skapar företag värde?

För 150 år sedan hävdade Karl Marx att värde skapades genom arbete. Men nej. Det är uppfattningen hos brukare eller ägare som bestämmer värdet. ”Bruksvärde” verkar lätt att förstå, men är omöjligt att bestämma generellt. Eftersom det både beror på behovet och på användarens ekonomi, så är det ju upp till var och en. ”Bytesvärde” är något helt annat. Hur mycket pengar är du beredd att byta mot en burk lingonsylt eller en Volvo? Värdet av varan (eller tjänsten) bestäms varje gång en transaktion genomförs och bevisas av försäljningsstatistiken. Är försäljningen mindre än väntat, så är priset för högt i förhållande till köparnas värdering. Och den skapas i stor utsträckning av leverantörskedjan. Svaret på frågan? Nej, företag skapar inte värde, men en av deras viktigaste uppgifter är att bygga upp köparnas värdering. Det gäller alla företag och alla som arbetar där. Vill du veta mer om hur det går till?   

2016-04-26

Personliga varumärken i fritt fall


Miljöpartiets språkrör har gett oss en närmast unik uppvisning i hur man bryter ner personliga varumärken. Åsa Romson öppnade sin ministerkarriär med ett bottenläge. Båtfärg och båtbränsle. Andra har fått gå för mindre. Nu har språkrören fått islamistfrågan om halsen. När Kaplan sparkas ur regeringen (”ber att få bli entledigad”) bedyrar de sitt förtroende för honom. Men när deras förtroendesiffror sjunker som en sten, hade han plötsligt fel värderingar. Att Miljöpartiet förlorar på ombytlighet och lögner är uppenbart. Men hur lång tid kommer det att ta för språkrörens personliga varumärken att repa sig? A och O för ett starkt personligt varumärke är att ha pålitliga värderingar och stå för dem. Läs mer!