2016-04-26

Personliga varumärken i fritt fall


Miljöpartiets språkrör har gett oss en närmast unik uppvisning i hur man bryter ner personliga varumärken. Åsa Romson öppnade sin ministerkarriär med ett bottenläge. Båtfärg och båtbränsle. Andra har fått gå för mindre. Nu har språkrören fått islamistfrågan om halsen. När Kaplan sparkas ur regeringen (”ber att få bli entledigad”) bedyrar de sitt förtroende för honom. Men när deras förtroendesiffror sjunker som en sten, hade han plötsligt fel värderingar. Att Miljöpartiet förlorar på ombytlighet och lögner är uppenbart. Men hur lång tid kommer det att ta för språkrörens personliga varumärken att repa sig? A och O för ett starkt personligt varumärke är att ha pålitliga värderingar och stå för dem. Läs mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar