2009-12-07

Late praise

After many years i found, by coincidence, two short reviews of my American book Brand Dynamics from 1998 on the web:
"A nice approach in a conservative field
It's my opinon that more authors should find inspiration in knowledge sources outside their own field (in this case of marketing, and branding). I love the way Mr. Linn combines thoughts from biology and evolution theories with branding. By his contribution a deeper level of understanding might be reached!"
"Excellent interpretation
It is not often an author allows himselt that in such a brief and vigorous way explain an issue or concept.
I have been searching information about brand management and consider that Brand Dynamics has given me an additional approach and angle in this topic.
I consider that Mr Linn in an excellent way makes this topic clear and let me understand a new approach of buyer appreciated values. An understanding that is of great importance for every organisation that wants to be successful."

Nice to read, and to see that the reviewers even then reacted positively to the biologic angle of approach.

2009-11-24

Coach för arbetsförmedlingen


Tillsammans öppnar vi dina möjligheter
I coachningen kan du tala öppet och fritt på personliga möten, på telefon eller över nätet, så som vi kommer överens om det. Fundera hemma och kom tillba-ka med dina tankar.
I min metod för coachning ingår alltid detta:
• Finn dig själv – plocka fram och titta närmare på dina styrkor och svag-heter i enskilda samtal
• I vilken typ av arbete är dina egenskaper mest till din fördel?
• Hur samspelar du med omgivningen – vi strävar efter att finna den för dig lämpligaste arbetsrollen
• Hitta vad som ska bli viktigt i din CV – finn och presentera dina vinnan-de egenskaper, kunskaper och färdigheter
• Hur ser ditt ”personliga varumärke” – din unikitet – ut?
• Gör en grundläggande varumärkesutveckling av dig själv enligt förnuf-tiga, professionella modeller
• Träna på att sälja dig själv
Vilken yrkesbana är din?
Jag har bred erfarenhet av många områden, de här är typiska:
• Administration, ekonomi, juridik
• Data/IT
• Försäljning, inköp, marknadsföring
• Hotell, restaurang
• Hälso- och sjukvård
• Kultur, media, design
• Pedagogiskt arbete
Varifrån kommer du?
Stockholm, Solna, Huddinge, Södertälje och Uppsala är våra områden.
Du blir ingen försökskanin
Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna coacher/mentorer och har väglett hundratalet adepter under mer än tio år. Gedigen bakgrund som certifierad IHM-Mentor och har genomgått både UGL 1 och UGL 2. Bred yrkesbakgrund: reseledare, lärare, marknadschef och företagsledare. Hon leder sedan många år eget konsultföretag, där personlig utveckling, personligt varumärke, varumärkesstra-tegier och kommunikation är specialiteter. Hon är president i sin Rotaryklubb och uttagen till regeringens projekt Styrelsekraft. Lena har aktiva nätverk bland an-nat inom restaurang- och hotellnäringen och resebranschen samt i utbildning och marknadsföring.
Erfarenhet i verkligheten
Efter många årsverksamhet finns ett ”track record” med många lyckade insat-ser. Så här beskriver en adept själv:
”Adepten gick igenom coachnings-/mentorstödprogrammet och kunde därmed gå från chefsjobb med personalansvar till ett mer projektorienterat specialistjobb där högt tempo och coachande ledarskap värderas.
Efter drygt 10 år hos ett av Sveriges ledande restaurangföretag, sökte och fick adepten ett jobb som Regionansvarig Marknadsplats- och butiksutvecklare inom en ledande detaljhandelskoncern. Den nya tjänsten motsvarar de karak¬teristika som identifierades i programmet, bl a i Personlig Marknadsplan”.
Referens: Anders Rovér, Marknadsplatsutvecklare, Ansvarig Region Öst, KF Fastigheter. Telefon 073-656 31 01, Mail anders.rover@gmail.com
Formellt om Meta Management Consulting AB
• Antal coacher: 1
• Adress för besök:
Kungsgatan 29, 4 tr, Stockholm
• Tillgänglighet i tiden:
Så flexibelt som möjligt
• Mailadress:
lena.linn@metamanagement.se
• Hemsida:
www.metamanagement.se
Dra nytta av en kvalificerad konsult!
Meta Management bygger på trettio års erfarenhet av utveckling av varumär-ken för både varor, tjänster och inte minst personliga varumärken. Lena Linn er-bjuder som coach/mentor en modern syn på personlig utveckling; lång erfa-renhet kombinerad med djupa kunskaper. Detta är framgångsfaktorer för din personliga utveckling.
/Lena Linn

Personligt varumärke nödvändigt för proffs


Det personliga varumärket har fått en helt annan aktualitet efter Darwinåret. Ett starkt personligt varumärke är som hjortens hornkrona eller påfågelns stjärt.
Det märks, det väcker respekt.
För artister och idrottare har det alltid betytt skillnaden mellan en kort tid i rampljuset och en livslångt säkrad ekonomi. Man måste bli sedd och få lyssnare.
Att utveckla det personliga varumärket är självklart i en karriärplan för chefer, ledare och entreprenörer. Det är associationerna, respekten, som gör kända namn till starka varumärken.
Karriärens höjdpunkt blir högre, den aktiva karriären längre. Men du får också en rikare fritid.
Värdet sprider sig till teamet, till arbetsplatsen, till företaget. Ett starkt ”employer brand” är numera en faktor i företagens konkurrens om specialister, experter och påläggskalvar.
Tänk t ex på vad det skulle betyda för vissa storbanker, om deras talespersoner uppfattades mer seriöst och mindre av att vara tillfälligt nedstigna från elfenbenstornet.
Med väl beprövade metoder från varumärkesbyggande i näringslivet, nu anpassade till personer och personlig utveckling tar jag fram ditt unika, personliga varumärke.
Även i yrkeslivet gäller ”survival of the fittest”. / Lena Linn