2009-11-24

Personligt varumärke nödvändigt för proffs


Det personliga varumärket har fått en helt annan aktualitet efter Darwinåret. Ett starkt personligt varumärke är som hjortens hornkrona eller påfågelns stjärt.
Det märks, det väcker respekt.
För artister och idrottare har det alltid betytt skillnaden mellan en kort tid i rampljuset och en livslångt säkrad ekonomi. Man måste bli sedd och få lyssnare.
Att utveckla det personliga varumärket är självklart i en karriärplan för chefer, ledare och entreprenörer. Det är associationerna, respekten, som gör kända namn till starka varumärken.
Karriärens höjdpunkt blir högre, den aktiva karriären längre. Men du får också en rikare fritid.
Värdet sprider sig till teamet, till arbetsplatsen, till företaget. Ett starkt ”employer brand” är numera en faktor i företagens konkurrens om specialister, experter och påläggskalvar.
Tänk t ex på vad det skulle betyda för vissa storbanker, om deras talespersoner uppfattades mer seriöst och mindre av att vara tillfälligt nedstigna från elfenbenstornet.
Med väl beprövade metoder från varumärkesbyggande i näringslivet, nu anpassade till personer och personlig utveckling tar jag fram ditt unika, personliga varumärke.
Även i yrkeslivet gäller ”survival of the fittest”. / Lena Linn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar