2014-10-28

Lena Linn: kan vem som helst bli mentor?

Häromveckan då jag höll en utbildning i mentorskap för ett kvalificerat gäng blivande mentorer fick jag i pausen frågan "Vad kännetecknar en bra mentor och är alla lämpade som mentorer?"  
Mitt svar, efter en kort stund funderande, blev att man till att börja med måste vara genuint intresserad av andra människor och deras funderingar, ambitioner och farhågor. Om man är det uppfyller man troligtvis nästa krav; nämligen det att vara en god lyssnare med förmåga att ställa de rätta frågorna. Sist men inte minst bör man ha en generös läggning; en vilja att dela med sig, öppna dörrar, och skapa kontakter. Och, förstås, ett stort mått av erfarenhet av alldeles egna framgångar och misslyckanden. Uppfyller man dessa kriterier, ja, då är man lämpad som mentor! Känner du igen dig?

2014-10-22

Lena Linn: mentorskapet är en del i ett livslångt lärande.


Lärande handlar inte bara om att läsa böcker eller lyssna till föreläsningar. Det allra viktigaste lärandet är det som följer av erfarenheter. Konsten är att ta vara på erfarenheterna och göra dem användbara både på kort och lång sikt. Det gör man inte alltid ensam, men var i omgivningen hittar man den som kan lyssna och vägleda? Som, bildlikt talat, kan lyssna, konstruktivt ifrågasätta och hålla en i handen medan man prövar sina steg. Det är det som är mentorns uppgift. Den skiljer sig från psykologens, som är att lösa upp gamla stela knutar eller coachens, som går ut på att vinna konkreta resultat i nuet.