2014-10-22

Lena Linn: mentorskapet är en del i ett livslångt lärande.


Lärande handlar inte bara om att läsa böcker eller lyssna till föreläsningar. Det allra viktigaste lärandet är det som följer av erfarenheter. Konsten är att ta vara på erfarenheterna och göra dem användbara både på kort och lång sikt. Det gör man inte alltid ensam, men var i omgivningen hittar man den som kan lyssna och vägleda? Som, bildlikt talat, kan lyssna, konstruktivt ifrågasätta och hålla en i handen medan man prövar sina steg. Det är det som är mentorns uppgift. Den skiljer sig från psykologens, som är att lösa upp gamla stela knutar eller coachens, som går ut på att vinna konkreta resultat i nuet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar