2014-09-17

Lena Linn: Mentorskap stärker Praktikertjänsts arbetsgivarvarumärke

Mentorprogram blir allt viktigare för att bygga starka arbetsgivarvarumärken. Kampen om talangerna är tuff, idag är det inte de företag som betalar bäst som vinner utan de som kan bidra till sina anställdas utveckling. Professionellt och personligt. 
Modernt mentorskap kombinerar affärsnytta med personlig utveckling på ett unikt sätt. I mötet mellan mentor och adept ges möjlighet för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte och inte minst tid för reflektion, en bristvara idag. 
Redan de gamla grekerna... Då Odysseus skulle dra ut i krig anlitade han sin vän Mentor som stöd och rådgivare till sin son Telemakhos. Så var Sokrates mentor till Platon, Haydn till Mozart – och mentorskap finns även mellan djur och människor! På Spanska Ridskolan i Wien tar sig de erfarna beridarna an de unga hingstarna medan de äldre erfarna hingstarna lär upp de unga beridarna i den ädlaste ridkonsten. Kan det sägas bättre?
På Praktikertjänst Tandvård avslutade Lena i förra veckan årets mentorprogram med en inspirationsföreläsning som följdes av diplomutdelning. Denna framgångsrika satsning har nu tre år på nacken och de mentorer som varit med sedan starten kan nu kan titulera sig Guldmentorer.

2014-09-10

Lena Linn: mentor för mentorer


Det sägs ofta att medarbetarna är ett företags största och viktigaste tillgång; deras kunskaper och erfarenheter är en guldgruva, rätt tillvaratagna. Mentorskap innebär att överföra den erfarnas erfarenhet till juniora medarbetare. Alla ska inte behöva bygga sin erfarenhet på egna misstag. Men inte alla är beredda att bli mentorer. Lena sätter in erfarna medarbetare i vad det innebär att vara mentor; att förstå relationens natur, att veta villkoren och vad man bör och inte bör säga för att nå framgång. Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna mentorer åt kvalificerade medarbetare i karriären, men också mentor åt mentorer bl a i en av de ledande organisationerna i vården. Läs mer på hemsidan.