2016-03-10

Genomskåda de fyra vanliga missuppfattningarna om marknadsföring


Traditionell marknadsföring har inte någon sammanhängande teori. I stället ett antal fristående teser och koncept. Fyra exempel är talande. Har du tänkt på att marknadsföring bara kan gälla märkesprodukter (varor och/eller tjänster)? Och att 4P-modellen är en helt ologisk beskrivning av leverantörens erbjudande? Maslows behovstrappa har egentligen aldrig dugt som modell för köparbeteende. Och till sist, om någon skulle tro det, så finns det ingen pris-/efterfrågekurva för märkesprodukter. Följ länken så får du svaren!