2015-06-16

Marknadsföringen på fel spår


Redan en snabb analys visar att marknadsföring bara kan handla om märkesprodukter. Hade man insett det när begreppet lanserades i mitten av 1900-talet, så hade alla läroböcker sett annorlunda ut. Försäljning hade aldrig setts som en ingående del och den ursprungliga formen av 4 P, ”marketing mix”, hade aldrig blivit en hörnsten i undervisningen. Varumärken, ”branding”, har blivit ett alldeles särskilt koncept i stället för en integrerad del av marknadsföringen. I brist på en grundläggande teori har marknadsföringskonceptet svajat betydligt. För att råda bot på detta presenterar jag nu ett senkommet försök till teori för marknadsföringen.