2014-11-10

Lena Linn: mentorskap för näringslivets framtid


För några dagar sedan kunde man i SvD Näringsliv läsa en artikel med rubriken "Få satsar på framtidschefer". Artikeln handlade om den glömda generationen – generation Y – dagens 20 till 30-åringar, och det faktum att många företag fortfarande blundar för det som gör den här gruppen speciell. Mer än var tredje arbetsplats bryr sig inte om att motivera dessa unga vuxna att bli chefer, trots att pensionsavgångarna blir allt fler och kommer allt närmare.
Vad gör då den här gruppen så speciell och vad är viktigt för den?
Jo, bland annat att den traditionella karriärstegen – att klättra tills man når toppen – inte är självklar längre. Man ser hellre till sin egen personliga utveckling än till lön och ekonomiska förmåner. En känsla av frihet och att göra skillnad väger tyngre.
Vem har då, mot bakgrund av ovanstående,  råd och tid att inte satsa på mentorskap?

2014-10-28

Lena Linn: kan vem som helst bli mentor?

Häromveckan då jag höll en utbildning i mentorskap för ett kvalificerat gäng blivande mentorer fick jag i pausen frågan "Vad kännetecknar en bra mentor och är alla lämpade som mentorer?"  
Mitt svar, efter en kort stund funderande, blev att man till att börja med måste vara genuint intresserad av andra människor och deras funderingar, ambitioner och farhågor. Om man är det uppfyller man troligtvis nästa krav; nämligen det att vara en god lyssnare med förmåga att ställa de rätta frågorna. Sist men inte minst bör man ha en generös läggning; en vilja att dela med sig, öppna dörrar, och skapa kontakter. Och, förstås, ett stort mått av erfarenhet av alldeles egna framgångar och misslyckanden. Uppfyller man dessa kriterier, ja, då är man lämpad som mentor! Känner du igen dig?

2014-10-22

Lena Linn: mentorskapet är en del i ett livslångt lärande.


Lärande handlar inte bara om att läsa böcker eller lyssna till föreläsningar. Det allra viktigaste lärandet är det som följer av erfarenheter. Konsten är att ta vara på erfarenheterna och göra dem användbara både på kort och lång sikt. Det gör man inte alltid ensam, men var i omgivningen hittar man den som kan lyssna och vägleda? Som, bildlikt talat, kan lyssna, konstruktivt ifrågasätta och hålla en i handen medan man prövar sina steg. Det är det som är mentorns uppgift. Den skiljer sig från psykologens, som är att lösa upp gamla stela knutar eller coachens, som går ut på att vinna konkreta resultat i nuet. 

2014-09-17

Lena Linn: Mentorskap stärker Praktikertjänsts arbetsgivarvarumärke

Mentorprogram blir allt viktigare för att bygga starka arbetsgivarvarumärken. Kampen om talangerna är tuff, idag är det inte de företag som betalar bäst som vinner utan de som kan bidra till sina anställdas utveckling. Professionellt och personligt. 
Modernt mentorskap kombinerar affärsnytta med personlig utveckling på ett unikt sätt. I mötet mellan mentor och adept ges möjlighet för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte och inte minst tid för reflektion, en bristvara idag. 
Redan de gamla grekerna... Då Odysseus skulle dra ut i krig anlitade han sin vän Mentor som stöd och rådgivare till sin son Telemakhos. Så var Sokrates mentor till Platon, Haydn till Mozart – och mentorskap finns även mellan djur och människor! På Spanska Ridskolan i Wien tar sig de erfarna beridarna an de unga hingstarna medan de äldre erfarna hingstarna lär upp de unga beridarna i den ädlaste ridkonsten. Kan det sägas bättre?
På Praktikertjänst Tandvård avslutade Lena i förra veckan årets mentorprogram med en inspirationsföreläsning som följdes av diplomutdelning. Denna framgångsrika satsning har nu tre år på nacken och de mentorer som varit med sedan starten kan nu kan titulera sig Guldmentorer.

2014-09-10

Lena Linn: mentor för mentorer


Det sägs ofta att medarbetarna är ett företags största och viktigaste tillgång; deras kunskaper och erfarenheter är en guldgruva, rätt tillvaratagna. Mentorskap innebär att överföra den erfarnas erfarenhet till juniora medarbetare. Alla ska inte behöva bygga sin erfarenhet på egna misstag. Men inte alla är beredda att bli mentorer. Lena sätter in erfarna medarbetare i vad det innebär att vara mentor; att förstå relationens natur, att veta villkoren och vad man bör och inte bör säga för att nå framgång. Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna mentorer åt kvalificerade medarbetare i karriären, men också mentor åt mentorer bl a i en av de ledande organisationerna i vården. Läs mer på hemsidan.