2014-09-10

Lena Linn: mentor för mentorer


Det sägs ofta att medarbetarna är ett företags största och viktigaste tillgång; deras kunskaper och erfarenheter är en guldgruva, rätt tillvaratagna. Mentorskap innebär att överföra den erfarnas erfarenhet till juniora medarbetare. Alla ska inte behöva bygga sin erfarenhet på egna misstag. Men inte alla är beredda att bli mentorer. Lena sätter in erfarna medarbetare i vad det innebär att vara mentor; att förstå relationens natur, att veta villkoren och vad man bör och inte bör säga för att nå framgång. Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna mentorer åt kvalificerade medarbetare i karriären, men också mentor åt mentorer bl a i en av de ledande organisationerna i vården. Läs mer på hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar