2009-11-24

Coach för arbetsförmedlingen


Tillsammans öppnar vi dina möjligheter
I coachningen kan du tala öppet och fritt på personliga möten, på telefon eller över nätet, så som vi kommer överens om det. Fundera hemma och kom tillba-ka med dina tankar.
I min metod för coachning ingår alltid detta:
• Finn dig själv – plocka fram och titta närmare på dina styrkor och svag-heter i enskilda samtal
• I vilken typ av arbete är dina egenskaper mest till din fördel?
• Hur samspelar du med omgivningen – vi strävar efter att finna den för dig lämpligaste arbetsrollen
• Hitta vad som ska bli viktigt i din CV – finn och presentera dina vinnan-de egenskaper, kunskaper och färdigheter
• Hur ser ditt ”personliga varumärke” – din unikitet – ut?
• Gör en grundläggande varumärkesutveckling av dig själv enligt förnuf-tiga, professionella modeller
• Träna på att sälja dig själv
Vilken yrkesbana är din?
Jag har bred erfarenhet av många områden, de här är typiska:
• Administration, ekonomi, juridik
• Data/IT
• Försäljning, inköp, marknadsföring
• Hotell, restaurang
• Hälso- och sjukvård
• Kultur, media, design
• Pedagogiskt arbete
Varifrån kommer du?
Stockholm, Solna, Huddinge, Södertälje och Uppsala är våra områden.
Du blir ingen försökskanin
Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna coacher/mentorer och har väglett hundratalet adepter under mer än tio år. Gedigen bakgrund som certifierad IHM-Mentor och har genomgått både UGL 1 och UGL 2. Bred yrkesbakgrund: reseledare, lärare, marknadschef och företagsledare. Hon leder sedan många år eget konsultföretag, där personlig utveckling, personligt varumärke, varumärkesstra-tegier och kommunikation är specialiteter. Hon är president i sin Rotaryklubb och uttagen till regeringens projekt Styrelsekraft. Lena har aktiva nätverk bland an-nat inom restaurang- och hotellnäringen och resebranschen samt i utbildning och marknadsföring.
Erfarenhet i verkligheten
Efter många årsverksamhet finns ett ”track record” med många lyckade insat-ser. Så här beskriver en adept själv:
”Adepten gick igenom coachnings-/mentorstödprogrammet och kunde därmed gå från chefsjobb med personalansvar till ett mer projektorienterat specialistjobb där högt tempo och coachande ledarskap värderas.
Efter drygt 10 år hos ett av Sveriges ledande restaurangföretag, sökte och fick adepten ett jobb som Regionansvarig Marknadsplats- och butiksutvecklare inom en ledande detaljhandelskoncern. Den nya tjänsten motsvarar de karak¬teristika som identifierades i programmet, bl a i Personlig Marknadsplan”.
Referens: Anders Rovér, Marknadsplatsutvecklare, Ansvarig Region Öst, KF Fastigheter. Telefon 073-656 31 01, Mail anders.rover@gmail.com
Formellt om Meta Management Consulting AB
• Antal coacher: 1
• Adress för besök:
Kungsgatan 29, 4 tr, Stockholm
• Tillgänglighet i tiden:
Så flexibelt som möjligt
• Mailadress:
lena.linn@metamanagement.se
• Hemsida:
www.metamanagement.se
Dra nytta av en kvalificerad konsult!
Meta Management bygger på trettio års erfarenhet av utveckling av varumär-ken för både varor, tjänster och inte minst personliga varumärken. Lena Linn er-bjuder som coach/mentor en modern syn på personlig utveckling; lång erfa-renhet kombinerad med djupa kunskaper. Detta är framgångsfaktorer för din personliga utveckling.
/Lena Linn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar