2016-04-28

Skapar företag värde?

För 150 år sedan hävdade Karl Marx att värde skapades genom arbete. Men nej. Det är uppfattningen hos brukare eller ägare som bestämmer värdet. ”Bruksvärde” verkar lätt att förstå, men är omöjligt att bestämma generellt. Eftersom det både beror på behovet och på användarens ekonomi, så är det ju upp till var och en. ”Bytesvärde” är något helt annat. Hur mycket pengar är du beredd att byta mot en burk lingonsylt eller en Volvo? Värdet av varan (eller tjänsten) bestäms varje gång en transaktion genomförs och bevisas av försäljningsstatistiken. Är försäljningen mindre än väntat, så är priset för högt i förhållande till köparnas värdering. Och den skapas i stor utsträckning av leverantörskedjan. Svaret på frågan? Nej, företag skapar inte värde, men en av deras viktigaste uppgifter är att bygga upp köparnas värdering. Det gäller alla företag och alla som arbetar där. Vill du veta mer om hur det går till?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar