2010-03-20

Lena Linn, kontakt


Lena Linn är varumärkesstrateg, marknadsförings- och kommunikationsspecialist. Hon arbetar som rådgivare, talare, utbildare, mentor och coach. Meritlistan är lång: reseledare, VD för reseföretag, flera styrelseuppdrag, konsult.
Vill du komma i kontakt?
lena.linn@metamanagement.se, 070-620 86 48.
Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar