2010-06-12

Metaprodukt etablerat begrepp


Termen metaprodukt publicerades för första gången 1985. En metaprodukt är allt det ditt sinne uttyder av och associerar till någon produkt du ser. Den är vad dina kunskaper och erfarenheter berättar, och handlar därför också om tycke och smak. Kan du tänka dig att köpa produkten, så handlar metaprodukten även om dina önskningar och fantasier om hur den skulle vara att äga, bruka och visa dig tillsammans med. En del, bara en del, av metaprodukten utgörs av dina associationer till varumärket.
"Metaprodukt" introducerade jag i boken "Metaprodukten och marknaden" som fick stor uppmärksamhet. Sedan dess har begreppet blivit accepterat och använt i vida kretsar för att beteckna vad som skiljer en produkt från en annan, differentierar, bortsett från rent fysiska skillnader.
Det var före den stora varumärkeshypen. Under de här åren har min idé publicerats i böcker och artiklar på åtta språk och jag har presenterat den i föreläsningar och seminarier i 15 länder. Bland annat föreläsningar på universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Umeå och St Petersburg samt Markedshøyskolen i Oslo och Purdue University i Indiana USA. Från Manila i öst till Kansas City i väst, Umeå i norr till Sao Paulo i syd.
Min General Theory of Marketing ger dig den fullständiga bilden av vad alla dessa års utveckling har lett till.

1 kommentar: