2011-10-29

PERSONLIGT VARUMÄRKE - by LENA LINN

Att bygga sitt personliga varumärke är en viktig del av karriärplanen för många andra än artister, politiker och idrottare. Det handlar både om personligt uppträdande, rykte och mediekapital. Och personliga varumärken går långt utanför det privata, de är även värdefulla tillgångar för organisationer som vill kräver tilltalande, representativa medarbetare i kvalificerade sammanhang. De måste bygga på inre, äkta värden som framkallas och utvecklas i relation till omvärlden. Här talar vi inte om någon quick fix, utan en process under kompetent handledning. Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna mentorer som hjälpt över hundratalet framgångsrika adepter inom näringslivet med personliga varumärken. Läs mer: http://www.metamanagement.se/2_persvarumarke.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar