2016-02-16

Personligt varumärke ska vara professionellt

Ett starkt personligt varumärke är en stabil, hållbar grund för den professionella karriären. Även om det ska vara äkta och upplevas äkta, så skapar professionell vägledning kvalitet och trovärdighet. Både för nyckelpersoner i företag och solospelare.
Lena Linn har resursen. Stor erfarenhet av styrelser och företagsledande. Många år av mentorskap och varumärkesbyggande åt människor i karriären. Även ledare i Friskis & Svettis. Henne skulle du tala med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar