2014-11-10

Lena Linn: mentorskap för näringslivets framtid


För några dagar sedan kunde man i SvD Näringsliv läsa en artikel med rubriken "Få satsar på framtidschefer". Artikeln handlade om den glömda generationen – generation Y – dagens 20 till 30-åringar, och det faktum att många företag fortfarande blundar för det som gör den här gruppen speciell. Mer än var tredje arbetsplats bryr sig inte om att motivera dessa unga vuxna att bli chefer, trots att pensionsavgångarna blir allt fler och kommer allt närmare.
Vad gör då den här gruppen så speciell och vad är viktigt för den?
Jo, bland annat att den traditionella karriärstegen – att klättra tills man når toppen – inte är självklar längre. Man ser hellre till sin egen personliga utveckling än till lön och ekonomiska förmåner. En känsla av frihet och att göra skillnad väger tyngre.
Vem har då, mot bakgrund av ovanstående,  råd och tid att inte satsa på mentorskap?

2014-10-28

Lena Linn: kan vem som helst bli mentor?

Häromveckan då jag höll en utbildning i mentorskap för ett kvalificerat gäng blivande mentorer fick jag i pausen frågan "Vad kännetecknar en bra mentor och är alla lämpade som mentorer?"  
Mitt svar, efter en kort stund funderande, blev att man till att börja med måste vara genuint intresserad av andra människor och deras funderingar, ambitioner och farhågor. Om man är det uppfyller man troligtvis nästa krav; nämligen det att vara en god lyssnare med förmåga att ställa de rätta frågorna. Sist men inte minst bör man ha en generös läggning; en vilja att dela med sig, öppna dörrar, och skapa kontakter. Och, förstås, ett stort mått av erfarenhet av alldeles egna framgångar och misslyckanden. Uppfyller man dessa kriterier, ja, då är man lämpad som mentor! Känner du igen dig?

2014-10-22

Lena Linn: mentorskapet är en del i ett livslångt lärande.


Lärande handlar inte bara om att läsa böcker eller lyssna till föreläsningar. Det allra viktigaste lärandet är det som följer av erfarenheter. Konsten är att ta vara på erfarenheterna och göra dem användbara både på kort och lång sikt. Det gör man inte alltid ensam, men var i omgivningen hittar man den som kan lyssna och vägleda? Som, bildlikt talat, kan lyssna, konstruktivt ifrågasätta och hålla en i handen medan man prövar sina steg. Det är det som är mentorns uppgift. Den skiljer sig från psykologens, som är att lösa upp gamla stela knutar eller coachens, som går ut på att vinna konkreta resultat i nuet. 

2014-09-17

Lena Linn: Mentorskap stärker Praktikertjänsts arbetsgivarvarumärke

Mentorprogram blir allt viktigare för att bygga starka arbetsgivarvarumärken. Kampen om talangerna är tuff, idag är det inte de företag som betalar bäst som vinner utan de som kan bidra till sina anställdas utveckling. Professionellt och personligt. 
Modernt mentorskap kombinerar affärsnytta med personlig utveckling på ett unikt sätt. I mötet mellan mentor och adept ges möjlighet för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte och inte minst tid för reflektion, en bristvara idag. 
Redan de gamla grekerna... Då Odysseus skulle dra ut i krig anlitade han sin vän Mentor som stöd och rådgivare till sin son Telemakhos. Så var Sokrates mentor till Platon, Haydn till Mozart – och mentorskap finns även mellan djur och människor! På Spanska Ridskolan i Wien tar sig de erfarna beridarna an de unga hingstarna medan de äldre erfarna hingstarna lär upp de unga beridarna i den ädlaste ridkonsten. Kan det sägas bättre?
På Praktikertjänst Tandvård avslutade Lena i förra veckan årets mentorprogram med en inspirationsföreläsning som följdes av diplomutdelning. Denna framgångsrika satsning har nu tre år på nacken och de mentorer som varit med sedan starten kan nu kan titulera sig Guldmentorer.

2014-09-10

Lena Linn: mentor för mentorer


Det sägs ofta att medarbetarna är ett företags största och viktigaste tillgång; deras kunskaper och erfarenheter är en guldgruva, rätt tillvaratagna. Mentorskap innebär att överföra den erfarnas erfarenhet till juniora medarbetare. Alla ska inte behöva bygga sin erfarenhet på egna misstag. Men inte alla är beredda att bli mentorer. Lena sätter in erfarna medarbetare i vad det innebär att vara mentor; att förstå relationens natur, att veta villkoren och vad man bör och inte bör säga för att nå framgång. Lena Linn är en av Sveriges mest erfarna mentorer åt kvalificerade medarbetare i karriären, men också mentor åt mentorer bl a i en av de ledande organisationerna i vården. Läs mer på hemsidan.

2014-08-25

The ignored basis for marketing: the product equation


Every utility, product, viewed by a potential buyer offers a value. How much is decided by what the product offers the buyer in its own mix of features, and most essentially, by this person’s needs and wants and most subjective preferences. This is one side of the product equation. The other side is what the supplier offers. Does he offer an exceptionally good function with no frills to a buyer mostly wanting the frills? Or a lot of frills connected to a mediocre function to a buyer demanding utility in the first place? It is obvious that we in any case have an equation to solve – the supplier’s offer to be balanced with the buyer’s valuation. This transaction equation is crucial to the Meta Management concept on Value Marketing. Download and read.

2014-08-06

The persistent myth of win-win transactions

For years marketers and sales people and others have spread the myth that the appealing event of seller and buyer being united in a win-win transaction is highly unlikely. All false. The fact is that every voluntary transaction is win-win by nature. The seller prefers the money to keeping his product on the shelf. The buyer buys because he wants the product more than the money in his wallet. Both parties always win in the moment of transaction. Win-win should actually be the basis for any serious theory on marketing. Want a deeper look into what this means to the mechanisms of the transaction? Read my paper “On value creation in branded goods and services”, and you will see my point

2014-07-16

Does marketing need re-invention?

Over the years I have noted some elephants in the room of marketing. “Products” is one of them, “transaction” another. If we take them on, seriously, we may get a deeper understanding. The transaction – the heart of business, where products (goods and/or services) are exchanged for money – must be the natural starting-point of all analyses. And Products are what people pay for, nothing else and nothing less. Consequently, “Products” include Place, Promotion and – not the least – Price. This is the natural way buyers, the key actors, perceive them. If you want to run a business doing profitable transactions with buyers, this is how you must see it. Do you realise that marketing only applies to branded products? This is not conventional marketing theory, and this is why marketing has to be re-invented. Read my paper on Value Marketing, and you will see my point.