2012-05-12

Lena Linn, mentor/coach: fin referens

Lena är en av Sveriges mest erfarna som mentor/coach åt väl över etthundra enskilda adepter under mer än tio år. Klienter har varit företag och organisationer (för nyckelmedarbetare) bl a Praktikertjänst, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Visita (tidigare SHR, Sveriges Hotell och Restaurangförbund), IHM samt Arbetsförmedlingen och kvalificerade enskilda. En av dem är Sunniva Fallan Röd, som utsågs till ”Årets framtidschef” på Kompetensgalan 2012: ”Mentorskapet med Lena Linn har betytt väldigt mycket för min karriär. Med Lenas hjälp fick jag perspektiv på mitt ledarskap så jag kunde utveckla mig till en bättre chef. Vi talade även mycket kring kvinnors roll i näringslivet samt om affärsutveckling och politik på arbetsmarknaden. Lenas breda kunskap och långvariga erfarenhet var en källa till information och inspiration för mig.”
Sunniva är nu hotellchef på Rica Hotel Kungsgatan.

2012-05-11

Customer Satisfaction integrated

In a recently published Swedish study, it was observed that customer satisfaction was a widely varying matter in different countries. Finding the explanation would be a rather interesting study in itself. Customer satisfaction should be of highest interest anywhere for anyone doing business. Its integration comes natural, provided you realise that the creation of value should be top priority in product development, marketing and sales. The reason is that value is, by definition, decided by the buyer. Consequently, any organizational activity on value creation also has to include the customer; all his/her needs, wants and pleasures, regardless of being rational or irrational, conscious or subconscious. A solution is that the organization is told not to focus on products, but rather on business transactions. Which is where the interests of seller and buyer meet. The one is wanting to sell his priced offer, and the other wanting to change his money for something more valuable. This apparently leads to an equation, the Transaction Equation. If the seller/supplier adds something costly to the offer, the value of the buyer’s interpretation of it has to increase. This model shows the factors we work with since 25 years:

2012-05-09

Sverigestudien: gör kundtillfredsställelsen självklar!

I Sverigestudien som genomförts av Skandia, Volvo IT och Preera kommer kundtillfredsställelse först på 47:e plats i listan över viktiga värden på våra arbetsplatser. Förvisso både alarmerande och tänkvärt. Hur gör man kundtillfredsställelsen självklar? Att integrera den i affärsmodellen och organisationens själva existensberättigande. Transaktionsekvationen integrerar köparens värdering i utvecklingen av företagets erbjudande till marknaden. Självklart genomförs ingen affär förrän köparen anser att dess värde är minst lika högt som priset. Annars behåller man ju hellre sina pengar. Det självklara syns när alla på arbetsplatsen inser att man inte utvecklar och marknadsför produkter, utan affärstransaktioner. Först när kundens värdering av erbjudandet har blivit en självklar, integrerad del av produktbeskrivningen så är den kommersiell. Detta är transaktionsekvationen. Säljarens åtgärder för att skapa ett prisvärt erbjudande vägs mot köparens värdering av det utifrån sina krav, önskemål och (kanske omedvetna) förväntningar. När den modellen har blivit grunden för produktutveckling, marknadsföring och försäljning blir även kundtillfredsställelsen självklar. Läs mer.