2012-12-10

Lena Linn blir Rotarys Paul Harris Fellow

Vid lunchen 7/12 i Rotaryklubben Stockholm Sergel utdelade president Marianne Rilde Björkman Rotarys högsta utmärkelse, Paul Harris Fellow, till Lena Linn. Med motiveringen:
Lena har varit medlem i klubben i flera år och var president för två år sedan. Hon har bidragit enormt till klubbens popularitet, goda anda och vårdade varumärke. Senast på dagens lunch hade hon med sig flera gäster och hon har via sitt kontaktnät sett till att ge klubben många nya yngre medlemmar. Styrelsen beslöt under Oscar Nyströmers presidentskap 2011-2012 att belöna vår medlem Lena Linn med PHF, Paul Harris Fellow. Lena Linn har gjort enastående insatser i att föryngra vår klubb, rekryterat flera nya medlemmar till klubben och också spridit kännedom om både Stockholm-Sergel och Rotary i stort. Lena har också betytt mycket i vårt arbete med att stärka vår unika Sergelanda genom att tydliggöra vår klubbs varumärke. Stockholm-Sergel har ett väldigt gott rykte och ses som ett föredöme för andra klubbar. Hennes förmåga att skapa god stämning i klubben var också en del av utmärkelsen. Lena är en av de kvinnliga pionjärmedlemmarna i Stockholm-Sergel som med stor kraft fick bevisa att även kvinnor med råge kunde axla Rotarys värdegrund och göra vår klubb till den förening den är i dag.
Paul Harris Fellow, efter grundaren av Rotary, är ett belöningstecken till medlemmar som gjort stora insatser för Rotary. Utmärkelsen består av ett minnesdiplom och en stor pin för kavajslaget.