2013-02-14

Lena Linn: mentor i intervju

Tidningen Personal & Ledarskap har i sitt senaste nummer en temaartikel om mentorskap. Lena och en av hennes adepter får stort utrymme. Läs viktiga och tänkvärda tankar om kvalificerat mentorskap från både Lena, Florence Cardell på Yasuragi och chefredaktören för Visitas tidning Besöksliv. Läs artikeln!